image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

Operacja pt. "Dostosowanie i wdrożenie technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny" została zrealizowana w ramach programu WSPÓŁPRACA M16 w terminie od 18 grudzień 2019 roku do 30 kwiecień 2022 roku.

 

Głównymi celami operacji było:

Opracowanie i wdrożenie systemu oczyszczania wody w oparciu o innowacyjne technologie filtracji wody wraz z wprowadzeniem biologicznych stymulatorów i biologicznych środków ochrony roślin w obiegu zamkniętym.

Rezultaty operacji:

Na podstawie przeprowadzonych badań zarówno próbek wody w zbiorniku górnym (zasilającym) oraz dolnym stanowiącym odbiornik wody po zakończonych zbiorach owoców jak również w oparciu o analizę wyników składu fizykochemicznego wody przepływającej przez eksperymentalną instalację nie stwierdzono wpływu dawkowania biologicznego preparatu grzybobójczego na zmianę składu fizykochemicznego wody. Co bardzo istotnie opracowana technologia jest wielokrotnie tańsza niż inne technologie, które mogłyby zostać wykorzystane w tym przypadku.

Główne korzyści, wynikające z zastosowania poszczególnych efektów operacji:

W ramach projektu opracowano znacznie udoskonaloną technologię oczyszczania wody wraz z wynikami badań zrealizowaną w ramach projektu "Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Działanie "Współpraca" - "Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich".

Opracowana technologia z wykorzystanie kaskadowego systemu przegród filtracyjnych jest tania, łatwa w instalacji i utrzymaniu. Daje możliwość łatwego skalowania w przypadku konieczności jej rozbudowy. Przeprowadzone badania laboratoryjne i terenowe wykazały jej dostateczną skuteczność. Wykorzystanie kaskadowego systemu przegród filtracyjnych pozwala na istotną redukcję form propagacyjnych różnych gatunków grzybów z wody wykorzystywanej w obiegu zamkniętym w warunkach polowych. Badania modelowe wykazały, że efekt eliminacji form propagacyjnych grzybów narasta w kolejnych cyklach przepływu wody przez system przegród filtracyjnych. Opracowana technologia zapobiega akumulacji form propagacyjnych różnych gatunków grzybów w zasobach wody wykorzystywanej w obiegu zamkniętym w warunkach polowych w produkcji żurawiny wielkoowocowej.

 

www.originalfood.pl

www.fieldstone.pl

eu1
eu2
eu3
eu4
eu5